28 Mayıs 2008 Çarşamba

28 May - Cümhuriyyət və İstiqlaliyyət günümüz.

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Sizi və bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik və yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

TUMİV saytının əməkdaşları